วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

                   
                        ติวคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อนาคตที่ฉันไม่รู้

ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร และเราไม่สามารถกำหนดอนาคตได้ แต่ฉันคิดว่าทุกคนสามารถที่จะเลือกทางเดินของแต่ละคนได้ว่า คุณจะเลือกเดินไปในทิศทางไหน เเต่สำหรับฉันคิดว่าอนาคตที่ดีขึ้นอยู่กับวันนี้ว่าเราทำดีที่สุด แล้วหรือยัง
           การเรียนแม้เหนื่อยยาก   ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตที่งดงาม